1.    Забезпечення права зростаючої особистості на відкритий освітній простір, соціалізацію в освітньому середовищі, реалізацію власних творчих здібностей шляхом впровадження особистісно-орієнтованої  програми для дітей 3-5 років «Крок за кроком» та передового педагогічного досвіду

 

 

 

2.     Розширення можливостей взаємодії з громадськістю, впровадження вітчизняного та зарубіжного досвіду інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами.

 

 

 

3.     Забезпечення комплексного підходу до вирішення завдань національно-патріотичного, духовно-морального, фінансово-економічного виховання.