Інформація

 про діяльність  Кам’янець-Подільського міського

 благодійного фонду «Дзвіночок»

 за період з 01.01.по 31.12.2018 року

 

 

Назва благодійного фонду

Дата заснування

Голова благодійного фонду

Надходження

( в розр. місяців)

На що витрачено

Місяць

Товари, обладнання, послуги (назва)

Сума, грн.

       Кам’янець-Подільський міський благодійний фонд «Дзвіночок»,   дата заснування 12.03.2009. Голова Правління фонду Солоненко Віта Михайлівна

 

Залишок на 01.01.2018.    – 3106,98

    493,0

Січень

Канцтовари

Комісія

561,48

3.0

1293,0

Лютий

-

-

2450,0

Березень

-

-

2090,0

Квітень

Оплата за навчання з охорони праці

Комісія

600,0

 

3,0

1950,0

Травень

Вимірювач артеріального тиску, вага

Комісія

866,0

 

3,0

2400,0

Червень

-

-

-           

Липень

Будівельні матеріали

Світильники, лампи

Комісія

770,0

1030,0

6,00

19100,0

Серпень

Канцтовари

Комісія

3979,7

3,0

8600,0

 

Вересень

Миючі засоби

Картридж, чорнило

Принтер

Миша, акустична система

Картриджі

Оплата за аналіз води

Комісія

1674,5

830,0

1700,0

724,58

3850,0

240,53

12,0

2400,0

Жовтень

Друкування договорів

Будівельні матеріали

Біохлор

Комісія

450,0

5076.0

560,0

9,0

490,0

Листопад

Канцтовари

Картридж, чорнило

Комісія

1088,1

1020,0

3,0

      -

Грудень

Телевізор

Кронштейн

Карнизи, 15м

Дезрозчини

Комісія

14000,0

1000,0

1750,0

1358,0

9,0

Всього поступило  -   41266,0                    

Всього витрачено   - 43179,79  з них комісійні  - 51,0                    

Залишок на 01.01.2019  - 1193,19

 

         

 

 Інформація надана  головою Правління Кам’янець-Подільського міського благодійного фонду «Дзвіночок» Солоненко В.М.

 


Міський благодійний фонд "Дзвіночок"

 

 Міський благодійний фонд «Дзвіночок» діє з 12 березня 2009 року. Відповідно Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» між Правлінням фонду і адміністрацією дошкільного закладу №20 укладено договір про надання  благодійних коштів та щорічно розробляється програма благодійних заходів, спрямованих на вирішення завдань дошкільного закладу  у поточному календарному році. Програма розробляється на підставі звернення адміністрації ДНЗ, в якому зазначаються проблемні питання, що потребують фінансування.

 

Витрата коштів фонду документально підтверджується  виписками з «Укрсиббанку», фіскальними чеками на придбання товарів та протоколами засідання Правління фонду. Всі матеріали, придбані  за кошти благодійного фонду, оприбутковуються та списуються через централізовану бухгалтерію управління освіти і науки.

 

 


Спецрахунок ДНЗ № 20 за 2018 рік

Залишок на 01.01.2018

 

 

32295,89

К-П УК водні ресурси

з\п

нар по з\п

ПП Співак м\п вікна, двері

ПП Кержнер, буд.мат. госп.мат.

м'який інвентар

ПП Васільева, канцтовари

стільці

всьго

Січень

5175

 

37470,89

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Лютий

7160

38491,55

6139,34

 

965

212,3

12745

14804,25

9765

 

 

38491,55

Березень

8670

756,4

14052,94

 

620

136,4

 

 

 

 

 

756,4

Квітень

7232,5

4280,14

17005,3

 

755

166,1

 

 

 

 

3359,04

4280,14

Травень

 

 

17005,3

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Червень

 

 

17005,3

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Липень

 

 

17005,3

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Серпень

 

 

17005,3

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Вересень

 

 

17005,3

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Жовтень

 

 

17005,3

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Листопад

 

 

17005,3

 

 

 

 

 

 

 

 

0

грудень

 

 

17005,3

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Надходжнення

28237,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Витрати

 

43528,09

 

0

2340

514,8

12745

14804,25

9765

0

 

40169,05

                   

 

 

 

 


 

КОШТОРИС
на 2017 рік

22770371 Кам'янець-Подільський дошкільний навчальний заклад № 20

(код за ЄДРПОУ та найменування  бюджетної установи)

м. Кам'янець-Подільський, Хмельницької області

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету  МІСЦЕВИЙ

Найменування

Код

Усього на рік

РАЗОМ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього

х

5 956 000,00

537 700,00

6 493 700,00

Надходження коштів із загального фонду бюджету

х

5 956,00

х

5 956,00

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:

х

-

537 700,00

537 700,00

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010000

х

537 700,00

537 700,00

(розписати за підгрупами)

 

 

537 700,00

537 700,00

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

х

5 956 000,00

537 700,00

6 493 700,00

Поточні видатки

2000

5 956 000,00

537 700,00

6 493 700,00

Оплата праці

2110

4 726 200,00

6 588,00

4 732 788,00

Заробітна плата

2111

3 889 200,00

5 400,00

3 894 600,00

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

 

 

-

Нарахування на оплату праці

2120

837 000,00

1 188,00

838 188,00

Використання товарів і послуг

2200

1 229 500,00

529 912,00

1 759 412,00

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

400,00

32 212,00

32 612,00

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

900,00

2 000,00

2 900,00

Продукти харчування

2230

489 400,00

490 900,00

980 300,00

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

9 500,00

3 400,00

12 900,00

Видатки на відрядження

2250

-

-

-

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

-

-

-

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

729 000,00

1 400,00

730 400,00

Оплата теплопостачання

2271

574 800,00

500,00

575 300,00

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

20 800,00

400,00

21 200,00

Оплата електроенергії

2273

133 400,00

500,00

133 900,00

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

300,00

-

300,00

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

300,00

-

300,00

Інші поточні видатки

2800

300,00

1 200,00

1 500,00


ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ

НА 2017 РІК

22770371 Кам'янець-Подільський дошкільний навчальний заклад № 20

(код за ЄДРПОУ та найменування  бюджетної установи)

м. Кам'янець-Подільський, Хмельницької області

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету  МІСЦЕВИЙ

Найменування

КЕКВ

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Разом на рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Оплата праці

2110

304100,00

304100,00

304100,00

304100,00

304100,00

587800,00

272400,00

171900,00

304100,00

304100,00

304100,00

424300,00

3889200,00

Нарахування на оплату праці

2120

65300,00

65300,00

65300,00

66900,00

65300,00

126400,00

58500,00

36800,00

65300,00

65300,00

65300,00

91300,00

837000,00

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

 

 

 

900,00

 

 

 

 

 

 

 

 

900,00

Продукти харчування

2230

48000,00

49000,00

49000,00

45000,00

45000,00

43000,00

12000,00

9000,00

45400,00

50000,00

45000,00

49000,00

489400,00

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

25500,00

109800,00

106100,00

93300,00

12100,00

10600,00

9600,00

9600,00

12200,00

106200,00

171100,00

62900,00

729000,00

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

 

 

 

 

300,00

 

 

 

 

 

 

 

300,00

Соціальне забезпечення

2700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

Інші видатки

5000*

1000,00

1000,00

700,00

1000,00

1100,00

700,00

700,00

700,00

800,00

800,00

700,00

1000,00

10200,00

УСЬОГО

 

443900,00

529200,00

525200,00

511200,00

427900,00

768500,00

353200,00

228000,00

427800,00

526400,00

586200,00

628500,00

5956000,00

 

 

 


Download
Використання коштів 2017 рік.pdf
Adobe Acrobat Document 480.6 KB

ВАКАНСІЇ У ДНЗ № 20

 

Музичний керівник – 1 ставка

 

Сестра медична  - 0,5 ставки

 


Download
С Т А Т У Т
Кам’янець-Подільського
дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 20
комбінованого типу комунальної власності
Статут ДНЗ № 20.pdf
Adobe Acrobat Document 206.1 KB

Територія обслуговування, закріплена за

закладом дошкільної освіти № 20

 

 •  Пушкінська: 34-46; 33-39
 • Драгоманова: непарні
 • Грушевського: 4-36
 • Гагаріна: 13-39; 26-42
 • Огієнка: 17-37; 10-12
 • Лесі Українки: 17-23; 10-14
 • Шевченко: 15-25
 • Героїв Небесної Сотні: 1-33; 4-14
 • Тімірязева: 116-142
 • пров. Будьонного: всі
 • пров. Лагерний: 5-29; 16-22