У 2010 році в нашому місті була затверджена Програма «Інклюзивне   навчання і виховання дітей, що потребують корекції психофізичного розвитку в умовах загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів міста Кам’янця-Подільського». Наш ДНЗ одним із перших долучився до цієї програми.   Були відкриті 6 груп з інклюзивною формою навчання, у яких  виховувалось  13 дітей. На жаль, з кожним роком їх кількість збільшується і наразі на загальну кількість 346 дітей  є 19 дітей з порушеннями психофізичного розвитку різних нозологій: ранній дитячий аутизм, синдром Дауна, ТПМ, ЗПР та ін.

    В дошкільному навчальному закладі створені спеціальні умови для повноцінного забезпечення виконання освітньо-виховної та корекційно-розвиткової роботи:  безбар'єрне навчальне середовище, корекційні програми, розроблені та апробовані методи та форми навчання.

   Обладнані кабінети спец. психолога, вчителя-дефектолога, 3 кабінети вчителів-логопедів, сенсорна кімната, кімната усамітнення.

    Групи, кабінети достатньо забезпечені навчально-методичними, наочно-дидактичними посібниками та корекційними засобами, є спеціальне обладнання в спортивній залі для занять з сенсорної інтеграції.

     Освітній процес будується за принципом командної роботи, що забезпечує співробітництво і тісний взаємозв'язок педагогів, які є членами  психолого-медико-педагогічного консиліуму. До його складу входять: завідувач, вихователь-методист, вчитель-дефектолог, вчителі-логопеди, спеціальний та практичний психологи,  вихователі груп, асистент вихователя, батьки та медичні працівники. Завдання консиліуму полягає у психолого-педагогічному супроводі сімей, що виховують дітей з порушенням психофізичного розвитку; розробці та реалізації Індивідуальної програми розвитку дитини; моніторингу динаміки загального психічного розвитку дитини.

    Для забезпечення особистісно-орієнтованого підходу та організації корекційно-розвиткової роботи в інклюзивних групах штатним розписом дошкільного навчального закладу введена  ставка асистента вихователя, який є незамінним  помічником вихователя в групі.

Педагоги ДНЗ впроваджують досвід роботи зарубіжних держав Польші «Сенсорна терапія дітей з раннім дитячим аутизмом за методикою АВА», США (штат Вірджинія) «Соціальна та освітня інклюзія».

 

Науково-методичне забезпечення освітньо-виховного процесу здійснюється завдяки співпраці ДНЗ з міською психолого-медико-педагогічною консультацією, кафедрою корекційної педагогіки та інклюзивної освіти, кафедрою логопедії та спеціальних методик факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

 Досвід корекційних педагогів дошкільного навчального закладу поширюється через висвітлення його  на міській та обласній педагогічних виставках, під час проведення методичних об’єднань, семінарів   вихователів інклюзивних груп та корекційних педагогів, зустрічей з обміну досвідом  зокрема:

2015 року на базі ДНЗ відбулось засідання круглого столу з участю Каліни Заінчківської «Інклюзивна освіта – в дії». 2016 року проведено засідання методичного об’єднання корекційних педагогів та семінар «Організаційні аспекти роботи з дітьми з синдромом Дауна». 2016 року ДНЗ приймав делегацію магістрантів та викладачів університету імені Марії Гжегожевської з м.Варшави. В ході зустрічі відбулась презентація дошкільного навчального закладу,  перегляд корекційних занять в групах.

Досвід зарубіжних країн і практика нашої роботи доводить,  що інклюзивна освіта – це правильний крок і він має майбутнє.  Головне завдання - допомогти дитині повноцінно, гармонійно і комфортно розвиватися. А любов і турбота педагогів та батьків будуть дітям дорогою у щасливе майбутнє!


 

 

 

Скачать
КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ.pd
Adobe Acrobat документ 196.3 KB